VLOER-MUUR VERBINDING

Binnendringen van water

De oorzaak

Doorlatende voegen in het vloer-muur verbindingsgedeelte. Wanneer het niet meer gaat om vocht maar om water in de kelder, zijn bijzondere maatregelen vereist. De oorzaken van het binnendringen van water in vloeibare vorm kunnen velerlei zijn. Allereerst moet worden uitgesloten dat het gaat om schade aan watervoerende leidingen in het gebouw. Indien wordt vastgesteld dat het binnendringen van water van buitenaf de oorzaak is, dan kan dergelijke schade ook van binnenuit worden tegengegaan. Scheuren als gevolg van ongecontroleerde zettingen, ontbrekende of niet-functionerende drainagesystemen of verhoogde grondwaterniveaus kunnen de oorzaak zijn van dergelijke schade. Na zware regenval dringt vaak water binnen. In dit geval spreekt men van “tijdelijk opgehoopt kwelwater”. In dat geval kan het regenwater niet snel genoeg wegsijpelen of via een afvoersysteem worden afgevoerd. Het hoopt zich op op de buitenste waterdichting over een langere periode. Indien de waterdichting niet is ontworpen voor het belastingsgeval “drukkend water”, kan het regenwater het gebouw binnendringen via de verbindingsvoeg tussen de vloerplaat en het muurwerk. Dit binnendringen van water moet worden voorkomen, omdat het op lange termijn kan leiden tot niet te voorziene gevolgschade. Een gebouw kan ook permanent blootstaan aan water onder druk als gevolg van een verhoogde grondwaterstand. Als een dergelijk gebouw niet dienovereenkomstig wordt gepland en afgedicht, zal er zeker water in de kelder komen.


Boden-Wandanschluss

De vloer-muur verbinding

De oplossing

De oplossing is een latere afdichting van de waterdoorlatende voeg in de aansluitzone tussen vloer en wand in het BKM-systeem. Er worden gecertificeerde en goed op elkaar afgestemde materialen gebruikt die een permanente bescherming bieden tegen water onder druk. Deze omvatten een twee-componenten hars op basis van polyurethaan, een minerale dichtingsmortel en een cementgebonden barrièremortel die bestand is tegen water onder druk. Het systeem is reeds in staat om tijdens het aanbrengen het stromende water tegen te houden, om vervolgens de permanente afdichting te vormen.


Produkte für einen Boden-Wandanschluss

Algemeen

Gebouwen die permanent zijn blootgesteld aan water onder druk, moeten op passende wijze waterdicht worden gemaakt. Deze kunnen in de loop der jaren hun functie verliezen. Vooral oudere gebouwen worden vaak blootgesteld aan water onder druk door een ontoereikende buitendichting. In de loop der jaren kan de grondwatersituatie van een gebouw zodanig veranderen dat de oorspronkelijke waterdichting niet meer toereikend is. Met een latere waterdichting door middel van een vloer-muurverbinding in het BKM-systeem kan de kelder van een dergelijk gebouw permanent tegen het binnendringen van water worden beschermd. De waterdichting bestaat uit verschillende componenten: Een voegmiddel met een waterdichte PU hars, evenals een bijbehorend pleistersysteem.

Boden-Wandanschluss mit Hohlkehle
Bkm.Mannesmann Baustelle. Erstellen einer Hohlkehle bei einem Boden-Wandanschluss.

Toepassing

Voor een vloer-muurverbinding moet de af te dichten voeg eerst worden blootgelegd. Daartoe wordt de dekvloer ingesneden en verwijderd op een strook van ongeveer 15-20 cm breed vóór de muur. Het gebied wordt voorgestreken met een dichtingsmortel en vervolgens wordt een afdichtingslaag van waterbestendige mortel onder druk aangebracht. Een laag afdichtingsmest wordt dan over de afdichtingslaag aangebracht. Zodra dit is uitgehard, worden hierboven op een afstand van 12,5 cm gaten geboord. Onder een hoek van ongeveer 45° worden deze naar beneden naar de vloerplaat geleid. De boorgaten zijn voorzien van packers waardoor het materiaal onder hoge druk wordt geïnjecteerd.

Boden-Wandanschluss
BKM Baustelle wird verspachtelt. Boden-Wandanschluss

Werkingswijze

De twee-componenten hars wordt in de voeg tussen de betonnen plaat en het opgaande muurwerk geperst. In contact met water wordt een elastisch schuim gevormd. Wanneer er geen water aanwezig is, reageert het tot een elastische vaste hars die een permanente afdichting garandeert. Het elastische schuim stopt het binnendringen van water en vult alle holtes, wat vooral bij niet-homogeen muurwerk een groot voordeel is.

Beveiliging

BKM injectieproducten worden geproduceerd onder de strengste kwaliteitsvoorwaarden en worden voortdurend getest op constante kwaliteit en productuitmuntendheid. Daartoe heeft BKM MANNESMANN AG eigen productnormen gedefinieerd die in heel Europa geldig zijn en staat zij garant voor de conformiteit ervan met de naam BKM MANNESMANN. Dit betekent dat elke klant er zeker van kan zijn dat hij altijd alleen de beste kwaliteit ontvangt en gebruikt. Certificeringen door onafhankelijke laboratoria voor materiaalonderzoek vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeheer bij BKM en worden met regelmatige tussenpozen uitgevoerd en vernieuwd.

Produkte für Boden-Wandanschluss
BKM.MANNESMANN Garantie für einen Boden-Wandanschluss
AustriaSwitzerlandDutchSpainEnglishGerman