Privacybeleid

 1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG
  ALGEMENE INFORMATIE
  De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

WAAR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS VOOR?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ANALYSE-INSTRUMENTEN EN INSTRUMENTEN VAN DERDE LEVERANCIERS
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze verklaring over de gegevensbescherming informeren over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.

 1. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE
  GEGEVENSBESCHERMING
  De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

NOTA OVER HET VERANTWOORDELIJKE BUREAU
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

BKM.MANNESMANN AG
Wideystr. 23
59174 Kamen
Telefoon: 02307-9676301
E-mail: info@bkm-mannesmann.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL OF TLS ENCRYPTIE
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “https://” in “httpss://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

 1. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
  FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING BIJ WET VERPLICHT
  Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Michael Salaw (Voorzitter, CEO)
Wideystr. 23
59174 Kamen
Telefoon: 02307-9676301
E-mail: m.salaw@bkm-mannesmann.de

 1. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
  COOKIES
  Verander cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

CONTACT FORM
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

SAMENWERKING MET CONTRACTUELE VERWERKERS EN DERDEN
Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming voor de uitvoering van een overeenkomst conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, uw toestemming, een wettelijke verplichting daartoe of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “orderverwerkingsovereenkomst”, geschiedt dit op basis van art. 28 DSGVO.

 1. ANALYSE-INSTRUMENTEN EN RECLAME
  GOOGLE ANALYTICS
  Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-ANONIMISERING
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

BROWSER PLUGIN
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: httpss://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: httpss://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSIE TRACKING
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van “conversiecookies” is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: httpss://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 1. PLUGINS EN HULPMIDDELEN
  YOUTUBE
  Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, een site die wordt beheerd door Google. De beheerder van deze pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien is van een YouTube plugin, wordt er een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: httpss://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKRECHT:
Ik streef ernaar de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen en gebruik te maken van door mijzelf vervaardigde werken en van licentievrije werken. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve mij daarvan in kennis te stellen. Als ik kennis krijg van inbreuken, zal ik dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de site. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact: Mocht de inhoud of de presentatie van deze pagina’s in strijd zijn met de rechten van derden of wettelijke voorschriften, stuur mij dan een bericht zonder kostennota.
Ik garandeer u dat de terecht gewraakte passages onmiddellijk zullen worden verwijderd zonder dat u juridische bijstand hoeft in te roepen. Ik zal alle gemaakte kosten zonder voorafgaand contact volledig afwijzen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN / AUTEURSRECHT
Foto’s, video’s, tabellen en grafische voorstellingen die op de website worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd en eigendom van de respectieve auteurs of rechthebbenden.

De gepubliceerde teksten zijn, voor zover ze niet afkomstig zijn van persmateriaal van de respectievelijke auteurs of rechthebbenden, eigendom van BKM.MANNESMANN AG en worden als zodanig gekenmerkt (“auteur” of “copywrite” of iets dergelijks).

Voor het kopiëren van onze eigen teksten en inhoud voor commerciële doeleinden, zelfs gedeeltelijk, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van BKM.MANNESMANN AG vereist. Voor commercieel gebruik is in ieder geval toestemming nodig. Overtredingen hiervan zullen worden vervolgd.

Citeren voor privé-, niet-commerciële pagina’s of doeleinden is toegestaan met volledige vermelding van de bron. Artikelen mogen in hun volledige vorm worden gepubliceerd in andere forums, gemeenschappen of blogs, op voorwaarde dat de bron volledig wordt vermeld of dat een passende link naar de oorspronkelijke pagina wordt verstrekt.

RECHTSGEVOLGEN VAN DEZE DISCLAIMER:
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

BRONNEN
Bronnen voor deze pagina zijn: https://www.e-recht24.de

AustriaSwitzerlandDutchSpainEnglishGerman